Alla OM-tävlingar fulltecknade i höst

August 5, 2020

Alla har vi längtat efter att få tävla igen, och när äntligen Coronarestriktionerna lättade i början av sommaren fick vi möjlighet att öppna anmälan till höstens OM-tävlingar. Intresset bland er medlemmar visade sig vara jättestort, och alla tre OM-tävlingarna blev snabbt fulltecknade. Det är naturligtvis mycket glädjande för SSG, men samtidigt är det tråkigt att alla som är anmälda kanske inte får spela. Nästa år ökar vi därför kapaciteten och lägger OM-tävlingarna på 36-hålsanläggningar.

Coronaosäkerheten var för stor

I våras, när vi planerade höstens tävlingar och bokade upp banorna, var vi mitt inne i den stora osäkerheten kring Coronapandemin och hur den skulle utvecklas. Vi i SSG:s ledning hade då ingen aning om hur stora möjligheter vi hade att genomföra några tävlingar alls tävlingar under hösten, och inte heller hur stort intresset var bland SSG-medlemmarna att spela våra tävlingar. Regeringens reserestriktioner var dessutom tydliga och begränsande, så SGF hade beslutat att inte genomföra några nationella tävlingar alls.

Vi valde trots allt – redan då i våras – att boka upp banor för höstens två OM-tävlingar, Frösåker och Sand, med förhoppningen att restriktionerna skulle lätta. Båda dessa är 18-hålsanläggningar, och i rådande läge bedömde vi att SSG inte kunde ta risken – varken ekonomiskt eller goodwillmässigt – att boka 36-hålsanläggningar och sedan behöva avboka med de konsekvenser som det kunde få. Vi bokade också banor och boende för de landskamper vi skulle arrangera under hösten; även det med viss ekonomisk risk.

När vi sedan började ana att restriktionerna skulle lättas, bokade vi också upp en tredje OM-tävling på Halmstad GK:s Norra bana, som en extra "bonus" till SSG:s medlemmar. Normalt har vi ju bara två OM-tävlingar på hösten, men med vetskapen om att intresset var stort, så ville vi plussa på med ytterligare en OM-tävling i höst.

Lärdomen blir att satsa på 36-hålsanläggningar

Nu i efterhand, när Coronarestriktionerna lättat och vi ser hur stort intresset är bland er medlemmar att få spela våra OM-tävlingar – OM-tävlingen på Halmstad Norra blev fullbokad på 15 minuter – kan man naturligtvis argumentera för att vi redan i våras skulle ha valt att lägga höstens OM-tävlingar på36-hålsanläggningar. Då kunde vi ha utnyttjat anläggningarnas båda banor, och därmed kunna låta alla som anmält sig få spela. Men osäkerheten i våras var,som sagt, alltför stor för att vi skulle våga boka upp 36-hålsanläggningar redan då.

Inför nästa års OM-tävlingar satsar vi dock på att boka upp 36-hålsanläggningar; den lärdomen tar vi naturligtvis med oss från höstens stora intresse. Vi har redan nu bokat båda banorna på PGA National i Skåne (som vi spelar i slutet av april, 2021) och Hooks GK i Småland (som vi spelar i mitten av maj, 2021). Då är ambitionen att alla som anmäler sig till tävlingarna också skall få spela dem, och därmed även kunna kvalificera sig till våra internationella tävlingar. Och precis som tidigare är det bara resultaten på dina fyra bästa OM-tävlingar (fyra bästa av OM 1 – OM 12) som räknas med i din slutliga OM-ranking. Så spelar du bra under vårens OM-tävlingar (OM 7 – OM 12) räcker det gott för att kvalificera dig.

Tillbaka till alla nyheter