Logotyp

SSG logotyp

Vår logotyp är en av våra viktigaste identitetsbärare. Därför är vi noga med att den hanteras rätt. Du/ni som samarbetar med SSG får gärna använda vår logotyp i syften som främjar samarbetet. Övrig användning av vår logotyp sker efter vårt samtycke. Logotypen får inte förändras i stil, utseende eller i proportioner. Logotypen bör heller inte göras för liten då den bli svår att känna igen.

Nedan finns vår logotyp i två versioner att ladda ner. Önskas annat filformat kontakta SSG via bo.ryden@profu.se.

Huvudpartners

Officiella partners