Wall of Fame

På denna "vägg av berömmelse" - denna Wall of Fame - vill vi i Svensk Seniorgolf lyfta fram och hedra våra idrotts- och föreningshjältar.

Nominering till 2023 års bästa golfare öppnar under hösten 2023. (Läs mer i statuterna för de olika pokalerna för årets bästa spelare.)

Varje medlem i SSG kan nominera valfria medlemmar till något eller några av nedanstående tre utmärkelser. Varje utmärkelse har sina egna beslutskriterier och beslutsförfarande.

Årets
Golfare

Svante Bursies Pokal
(herrar netto)

Damer brutto:
Loredana Petrini Wahlström
och Åsa Gingdal

Damer netto:
Eva Lexon

Bengt Guldborns och
Bo Rydéns Pokaler
(herrar brutto)

Damernas Pokaler
(damer brutto och netto)

2022
H65 netto:
Tomas Rydén och
Håkan Andersson
H65 brutto:
Kjell Bengtsson

H55 brutto:
Jan Andhagen och
Hans Blomberg
2019
H55 netto:
Hans Axelsson och
Magnus Johansson
H55/H65 brutto:
Svante Bursie
Damer brutto: Åsa Vaglund
Damer netto: Anna-Greta Malm
och Benita Gren Karlsson

2018
H55 netto:
Ulf Sallnäs

H70 netto:
Göran Lengqvist
och
Lars Erik Ulin

H55/H65 brutto:
Ingemar Karlsson
och Rolf Holme
Damer ("årsbästamedaljer"):

Guld brutto och silver netto:
Eva Lexon
Guld netto:
Jeanette Johansson
Silver brutto:
May-Britt Riber
2017
H55 netto:
Magnus Johansson

H70 netto:
Ove Stenbeck

H55/H65 brutto:
Lars Ohlsson
Inga damer deltog under 2017

2016
Inga pokaler delades ut


H55/H65 brutto:
Lars Flodman


Inga damer deltog under 2016


* Svante Bursies Pokal har satts upp i samverkan med Svante Bursie, för att uppmärksamma och årligen belöna föreningens mest framgångsrika herrnettospelare i åldersklasserna H55+ (55-64 år) respektive H65+ (65 år och äldre).
​* Bengt Guldborns (H65+) och Bo Rydéns (H55+) Pokaler har satts upp av Svensk Seniorgolf, i enlighet med Bengt Guldborns och Bo Rydéns önskan, för att uppmärksamma och årligen belöna  föreningens bästa herrspelare (brutto) under det gångna (innevarande) kalenderåret.
* Pokalerna för årets bästa damspelare har satts upp av Svensk Seniorgolf för att uppmärksamma och årligen belöna  föreningens bästa damspelare (brutto och netto) under det gångna (innevarande) kalenderåret.

SSGs Idrottshjältar

För extraordinär idrottslig gärning under åren i SSG.

Svante Bursie (2017)

Motivering: För extraordinär idrottslig gärning under åren i SSG, alltsedan vinsten med laget i EM i Ascona 2005 till EM (H75) i Karolvy Vary (Karlsbad) 2017 där Svante som kapten också ledde laget till vinst.

Bengt Guldborn (2017)

Motivering: Bengt har under många år helt dominerat resultatlistan i vårt KM, och under en lång period av år också varit stöttepelaren i vårt H55-lag i EM, med placeringar i den individuella resultatlistan högre upp än någon annan av SSG-spelarna. Under 2017 har han också blivit nordisk mästare i H60.

SSGs Föreningshjältar

För extraordinär insats för föreningen Svensk Seniorgolf.

Rolf Olsson (2017)

Föreningens grundare och förste hedersmedlem, (avled 2007).

Nominering till 2023 års bästa golfare öppnar under hösten 2023. (Läs mer i statuterna för de olika pokalerna för årets bästa spelare.)

Varje medlem i SSG kan nominera valfria medlemmar till något eller några av nedanstående tre utmärkelser. Varje utmärkelse har sina egna beslutskriterier och beslutsförfarande.

Årets
Golfare

2022

Svante Bursies Pokal
(herrar netto)

H65 netto:
Tomas Rydén och
Håkan Andersson

Bengt Guldborns och
Bo Rydéns Pokaler
(herrar brutto)

H65 brutto:
Kjell Bengtsson

H55 brutto:
Jan Andhagen och
Hans Blomberg

Damernas Pokaler
(damer brutto och netto)

Damer brutto:
Loredana Petrini Wahlström
och Åsa Gingdal

Damer netto:
Eva Lexon
2019
H55 netto:
Hans Axelsson och
Magnus Johansson
H55/H65 brutto:
Svante Bursie
Damer brutto: Åsa Vaglund
Damer netto: Anna-Greta Malm
och Benita Gren Karlsson

2018
H55 netto:
Ulf Sallnäs

H70 netto:
Göran Lengqvist
och
Lars Erik Ulin

H55/H65 brutto:
Ingemar Karlsson
och Rolf Holme
Damer ("årsbästamedaljer"):

Guld brutto och silver netto:
Eva Lexon
Guld netto:
Jeanette Johansson
Silver brutto:
May-Britt Riber
2017
H55 netto:
Magnus Johansson

H70 netto:
Ove Stenbeck

H55/H65 brutto:
Lars Ohlsson
Inga damer deltog under 2017

2016
Inga pokaler delades ut


H55/H65 brutto:
Lars Flodman


Inga damer deltog under 2016


* Svante Bursies Pokal har satts upp i samverkan med Svante Bursie, för att uppmärksamma och årligen belöna föreningens mest framgångsrika herrnettospelare i åldersklasserna H55+ (55-64 år) respektive H65+ (65 år och äldre).
​* Bengt Guldborns (H65+) och Bo Rydéns (H55+) Pokaler har satts upp av Svensk Seniorgolf, i enlighet med Bengt Guldborns och Bo Rydéns önskan, för att uppmärksamma och årligen belöna  föreningens bästa herrspelare (brutto) under det gångna (innevarande) kalenderåret.
* Pokalerna för årets bästa damspelare har satts upp av Svensk Seniorgolf för att uppmärksamma och årligen belöna  föreningens bästa damspelare (brutto och netto) under det gångna (innevarande) kalenderåret.

SSGs Idrottshjältar

För extraordinär idrottslig gärning under åren i SSG.

Svante Bursie (2017)

Motivering: För extraordinär idrottslig gärning under åren i SSG, alltsedan vinsten med laget i EM i Ascona 2005 till EM (H75) i Karolvy Vary (Karlsbad) 2017 där Svante som kapten också ledde laget till vinst.

Bengt Guldborn (2017)

Motivering: Bengt har under många år helt dominerat resultatlistan i vårt KM, och under en lång period av år också varit stöttepelaren i vårt H55-lag i EM, med placeringar i den individuella resultatlistan högre upp än någon annan av SSG-spelarna. Under 2017 har han också blivit nordisk mästare i H60.

SSGs Föreningshjältar

För extraordinär insats för föreningen Svensk Seniorgolf.

Rolf Olsson (2017)

Föreningens grundare och förste hedersmedlem, (avled 2007).

Huvudpartners

Officiella partners