Tävlingskommitté

Tävlingskommitténs arbete och sammansättning

Inom SSG finns en tävlingskommitté (TK) som administrerar våra OM-tävlingar, bokar banor för våra tävlingar i Sverige samt arbetar med laguttagningar till våra internationella tävlingar.

Till varje enskild OM-tävling utser tävlingskommittén dessutom ansvarig tävlingsledare samt övriga medhjälpare.

Magnus Johansson
Ordförande TK
Tävlingsledare
info@kingbo.se
0705-40 53 24 

Per Backström
Tävlingsledare
per.a.backstrom@telia.com
0705-46 09 17

Peter Björklund
Regler
peterbjorklund@outlook.com
0705-55 80 98

Stig Häggkvist
Lagansvarig, herrar,
internationella tävlingar
stig.haggkvist@andefo.se
070-560 56 00

Benita Gren Karlsson
Lagansvarig, damer,
internationella tävlingar
benita.green@telia.com
0705-53 76 91

Anders Rydberg
Rankingfrågor m.m.
aryd@telia.com
0705-36 32 36

Huvudpartners

Officiella partners