Styrelsen

Styrelsen i Svensk Seniorgolf

Bo Rydén

Ordförande
Representerar föreningen i ESGA och i andra internationella relationer avseende herrar, samordning av intern och extern kommunikation både nationellt och internationellt, webbredaktör.
0705-83 55 99
bo.ryden22@outlook.com

Ulf Sallnäs

Sekreterare
Juridik och avtal
0733-17 21 00
ulf.sallnas@sallnaslaw.se

Anders Rydberg

Ekonomiansvarig
Attestering inom styrelsen, kontakter med extern ekonomiansvarig och revisor.
0705-36 32 36
aryd@telia.com

Magnus Johansson

Ordförande i tävlingskommittén (TK), bokning av banor för OM-tävlingar.  
0705-40 53 24
info@kingbo.se

Benita Gren Karlsson

Medlemsansvarig, redaktör för Facebook medlem i TK, laguttagning till internationella uppdrag.
0705-53 76 91
benita.gren@outlook.com

Anders Nyström

Biträder i ekonomiska frågor samt hanterar utbetalning av godkända och attesterade fakturor, behjälplig med praktiska ting vid internationella tävlingar.
0707-73 18 33
anders.e.nystrom@gmail.com

Stig Häggkvist

Webbredaktör, medlem i TK, laguttagning till internationella uppdrag och samman-kallande i frågor som rör organisation vid dessa.
070-560 56 00

stig.haggkvist@andefo.se

Huvudpartners

Officiella partners