Styrelsen

Svensk Seniorgolf Styrelsen

Bo Rydén

Ordförande
Representant i ESGA, relationer medlemmar män och kvinnor.
0705-83 55 99
bo.ryden@profu.se

Ulf Sallnäs

Sekreterare
Juridik och avtal
0733-17 21 00
ulf.sallnas@sallnaslaw.se

Sten-Åke Larsson

H70/H75, controller ekonomi
Internationella relationer (ESGA), laguttagningar
0705-31 30 86
larssons@me.com

Magnus Johansson

Tävlingskommitén ordförande
Sammankallande för bokning av banor
0705-40 53 24
info@kingbo.se

Benita Gren Karlsson

Relationer kvinnor och män samt laguttagningar
D50/D65
0705-53 76 91
benita.green@telia.com

Maya Riber

Representant i ESLGA och internationella relationer
0734-02 67 09
mayariber1@gmail.com

Stig Häggkvist

Samordning av arbetet med internationella tävlingar och landslagsuttagningar H55.
0705-60 56 00

stig.haggkvist@andefo.se

Sponsorer