Styrelsen

Svensk Seniorgolf Styrelsen

Bo Rydén

Ordförande
Representant i ESGA, internationella relationer, kommunikationssamordnare.
0705-83 55 99
bo.ryden@profu.se

Ulf Sallnäs

Sekreterare
Juridik och avtal
0733-17 21 00
ulf.sallnas@sallnaslaw.se

Anders Rydberg

Ekonomiansvarig
Kontaktperson extern bokförare & revisor
0705-36 32 36
aryd@telia.com

Magnus Johansson

Tävlingskommitténs ordförande, ansvarig för OM-tävlingar och bokning av banor
0705-40 53 24
info@kingbo.se

Benita Gren Karlsson

Medlem TK. Ansvarig laguttagning till internationella tävlingar, damer.
0705-53 76 91
benita.gren@outlook.com

Anna-Greta Malm

Representant i ESLGA och internationella relationer
0701-91 55 96
annagretamalm@gmail.com

Stig Häggkvist

Medlem TK. Samordning internationella tävlingar och ansvarig laguttagning herrar.
070-560 56 00

stig.haggkvist@andefo.se

Huvudpartners

Officiella partners