Tävlingsbestämmelser

Gällande tävlingsbestämmelser för Svensk Seniorgolf under 2020 och framåt, för OM-tävlingar och uttagningsregler för mästerskap och landskamper.

Innehåll:

 • TÄVLINGSKOMMITTE
 • GENERELLA LOKALA REGLER
 • KLASSER
 • STARTORDNING och LOTTNING
 • OM-POÄNG
 • UTTAGNINGSREGLER för SSGs representationslag
 • PRISER vid OM-tävlingar och Mini-Tour

TÄVLINGSKOMMITTÉ (TK)

Inom SSG finns en generell tävlingskommitté för att administrera våra OM-tävlingar (Mästerskap och landskamper är något annat). Vid varje enskild tävling utgör detta också den lokala tävlingskommittén.

Magnus Johansson  
Ordf. TK
​SSGs styrelse
info@kingbo.se
070-540 53 24

Per Backström
​Tournament Director,
​(Swedish Golf Tour)
per.a.backstrom@telia.com
070-546 09 17

N.N.
​För vissa OM-tävlingar adjungeras
ytterligare repr. från SSG-styrelsen.

GENERELLA LOKALA REGLER

Utöver de nu gällande Rules of Golf och dess Decisions som fastställts av R&A och USGA, så gäller följande generella lokala regler alltid vid OM-tävling inom SSG – skriv ut och lägg i bagen, dessa delas ej ut vid tävlingen !

 • SGF Regelkort 2020 (utom punkt A11). Dessa finns här.
 • Lägesförbättring, får göras med en klubblängd på del av spelfältet som är klippt till fairway-höjd eller lägre.
 • Golfbil: På SSGs tävlingar är Golfbil tillåtet för alla dvs det behövs inget läkarintyg etc

Utöver ovanstående kan också finnas Additional Local Rules som är banspecifika. I så fall får Du dem vid tävlingen.
OBS! Det är alltså inte säkert att ovanstående gäller på landskamper eller mästerskap, det avgöres vid respektive sådan tävling !

KLASSER

Vid individuella tävlingar – OM=Order of Merit - inom Svensk Senior Golf tävlas i 2 klasser i respektive ålders-kategori;

 • Klass H55 för spelare som fyller eller är 55 år eller mer under innevarande år, brutto såväl som netto.
 • Klass H65 för spelare som fyller eller är 65 år eller mer under innevarande år, brutto såväl som netto.
 • Klass D50 för spelare som fyller eller är 50 år eller mer under innevarande år, brutto såväl som netto.

OBS! För vårt KM – som också är OM-tävling – kan annan klassindelning förekomma (A/B/C). OM-poäng utdelas dock i enlighet med ovan dvs ålder, ej klass.
Utöver ovanstående så är det brukligt att en Mini-Tour finns, detta utgör motsvarande klasser som ovan över de 36 hål som ett tävlingstillfälle utgör.

OBS! En H65 spelare som aspirerar på att kvalificera sig för H55 mästerskap och/eller H55-landskamper måste deltaga i H55-klassen eftersom klasserna normalt använder olika utslagsplatser.

STARTORDNING och LOTTNING

För att kunna planera deltagande på bästa sätt för varje spelare , så är följande principer de som generellt gäller vid en OM-tävling.
Startordning:    H65 – D50 – H55 båda dagarna.
Tidig/Sen start: Går att önska vid anmälan i Min Golf, dock gäller detta inom respektive klass och endast Dag 1. Andra behov löses av spelaren själv, genom att hitta någon att byta med.
Lottning Rond 1: Fri lottning inom klassen och hänsyn tas till anmält tidigt/sent startönskemål inom klassen.
Lottning Rond 2: Sker i resultatordning per klass baserat på brutto-resultat, de bästa går sist i respektive klass.

OM-POÄNG

OM-poäng ligger till grund för uttagning till mästerskap och landskamper.
Vid varje OM-tävling (dvs 18 håls tävling) utdelas OM-poäng. Vid varje OM-tävling upprättas två resultatlistor – en lista utifrån bruttoslag och en lista utifrån nettoslag för alla deltagare och i respektive klass. Samtliga deltagare finns således med på två (2) listor.
Poäng utdelas i båda listorna i förhållande till spelarens resultat jämfört med genomsnittet av klassens 5 bästa resultat, avrundat till närmaste heltal.
Detta genomsnittsresultatet ger 15 poäng. Resultat bättre än genomsnittsresultat ger +1 poäng per slag. Resultat sämre än genomsnittsresultat ger -1 poäng per slag. Segraren, och den/de som har samma score som segraren, erhåller dessutom +2 poäng i bonus för bästa score.
Exempel: De 5 första spelarna i klassen har resultaten 75, 76, 78, 80, 82 slag. Genomsnittet = 391/5=78,2=avrundat till 78 = 15 poäng.
75 slag ger således 18 poäng + 2 i bonus för segrarscoren, dvs 20 poäng totalt. 76 slag ger 17 poäng. 80 slag ger 13 poäng och så vidare ner till 92 slag som ger 1 poäng, 93 och sämre ger noll poäng.


OM-poängen bildar en OM-ranking där spelarens  4 bästa resultat efter vårens sista OM-tävling ligger till grund för laguttagningar

UTTAGNINGSREGLER för SSGs representationslag

Detta gäller alltså för de mästerskap och landskamper som SSG deltar i. Förutsättningarna är;

 • Att spelaren erlagt aktuell årlig avgift till SSG
 • Att spelaren i förväg inte har avanmält sitt intresse till SSG:s lagkaptener för vilka mästerskap, klasser och landskamper som spelaren inte vill deltaga i.

Detaljerade principer för uttagning till SSGs uppdragstävlingar kan Du läsa om här.

PRISER vid OM-tävlingar och Mini-Tour

Det är SSGs målsättning att kunna premiera de bästa i respektive klass men det är av naturliga skäl starkt avhängigt av de sponsorer SSG kan få. SSGs huvudfocus gällande priser ligger på den MiniTour som arrangeras vid OM-tävlingar.
Det går alltså ej att entydigt säga exakt vad och vilken placering som är föremål för ett pris, detta måste av naturen skötas från tävling till tävling.
SSG kommer dock att meddela vilka prisplatser som är aktuella innan Rond 2 vid OM-tävlingar.

/TK 2020

Sponsorer