Tävlingsbestämmelser

Tävlingsbestämmelser för Svensk Seniorgolfs OM-tävlingar (OM=Order of Merit).

Generella lokala regler

Utöver de nu gällande Rules of Golf och dess Official Guide som fastställts av R&A och USGA, så gäller följande generella lokala regler alltid vid OM-tävling inom SSG – skriv ut och lägg i bagen, dessa delas ej ut vid tävlingen !

  • SGF Regelkort 2024 (utom punkt A11). Regelkortet finns här.
  • Lägesförbättring, får göras med en klubblängd på del av spelfältet som är klippt till fairwayhöjd eller lägre. Läs mer här.
  • Golfbil: På SSGs OM-tävlingar är Golfbil tillåtet för alla, dvs. det behövs inget läkarintyg etc.

Män spelar med ett handicap på max 20,0 (max 24,0 över 75 år) och kvinnor på max 25,0.

Hundar eller andra husdjur är inte tillåtet att medföra under tävlingsronderna. Brott mot denna regel innebär diskvalifikation!

Utöver ovanstående kan också, vid OM-tävlingar, finnas Additional Local Rules som är banspecifika. I så fall får Du dem vid tävlingen.

Om en tävling annulleras innan den startas återbetalas anmälnings- eller startavgiften till de anmälda spelarna. Om en tävling tvingas avbrytas av tävlingsledning på grund av regn, åska eller annan anledning återbetalas inte anmälnings- eller startavgiften.

Klasser

OM-tävlingar inom Svensk Seniorgolf spelas över 18 hål i följande klasser:

H55: Herrar som fyller 55 år* eller mer året efter starten av aktuell OM-rankingperiod+.
H65: Herrar som fyller 65 år** eller mer året efter starten av aktuell OM-rankingperiod+.
H75: Herrar som fyller 75 år** eller mer året efter starten av aktuell OM-rankingperiod+.
D50: Damer som fyller 50 år eller mer året efter starten av aktuell OM-rankingperiod+.
D65: Damer som fyller 65 år eller mer året efter starten av aktuell OM-rankingperiod+.

+) OM-rankingperioden startar på hösten och avslutas på våren året därpå.
*) Herrar som fyller 55 år under året efter starten av den aktuella OM-rankingperioden får spela våra OM-tävlingar, men för att kunna kvalificera sig till ESGA:s H55-EM måste man ha fyllt 55 år före startdatum av ESGA:s H55-EM. (Deltagande i vissa landskamper är dock möjligt.)
**) Herrar som fyller 65 år resp. 75 år under året efter starten av den aktuella OM-rankingperioden måste hinna fylla år före startdatum av ESGA:s EM i aktuell klass, för att få delta i denna klass på OM-tävlingarna. Fyller man 65 år resp. 75 år efter starten av ESGA:s EM i aktuell klass, spelar man OM-tävlingarna i den lägre åldersklassen ytterligare ett år.

H75 och H65 samt D65 kan välja att spela i en lägre åldersklass, men måste då göra det under hela OM-rankingperioden och meddela tävlingsledningen om detta i god tid före den första OM-tävling man deltar i.

Denna klassindelning gäller från och med OM-säsongen 2024/2025.

Startordning och lottning

Startordningen mellan klasserna är roterande, så att alla klasser kommer få någon tidig, någon mittemellan och någon sen start, vid de sex olika OM-tillfällena under året. Det blir dock samma startordning för klasserna under dag 1 och dag 2 vid de olika OM-tillfällena.

Tidig/Sen start inom sin egen klass
: Går att önska vid anmälan i Min Golf, dock gäller detta endast inom respektive klass och endast för dag 1. Andra behov löses av spelaren själv, genom att hitta någon att byta med, dock endast inom sin egen klass.
Lottning Rond 1: Fri lottning inom klassen och hänsyn tas till anmält tidigt/sent startönskemål inom klassen.
Lottning Rond 2: Sker i resultatordning per klass baserat på brutto-resultat, de bästa går sist i respektive klass.

OM-rankingpoäng

Spelarens OM-ranking under OM-rankingperioden ligger till grund för uttagningen till mästerskap och landskamper. En OM-rankingperiod löper under hösten innevarande år och våren året därpå. OM-tävlingarna numreras från 1 till 12 samt två Majors, 1-2, totalt 14 möjligheter till rankingpoäng.

Vid varje endagars OM-tävling (över 18 hål) utdelas rankingpoäng. Vid årets två Majors utdelas även rankingpoäng för det sammanlagda resultat över 36 hål. Vid varje OM-tävling (och Majors) upprättas två resultatlistor – en lista utifrån bruttoslag och en lista utifrån nettoslag – för alla deltagare i alla åldersklasser. Samtliga deltagare finns således med på två (2) listor.

Poäng utdelas i båda listorna (brutto resp. netto) i förhållande till spelarens resultat (=score) jämfört med genomsnittet av klassens 5 bästa resultat (brutto resp. netto), avrundat till närmaste heltal.

Detta genomsnittsresultat ger 15 poäng. Resultat bättre än genomsnittsresultat ger +1 poäng per slag. Resultat sämre än genomsnittsresultat ger -1 poäng per slag. Segraren, och den/de som har samma score som segraren, erhåller dessutom +2 poäng i bonus för bästa score.

Exempel: De 5 första spelarna i klassen har resultaten 75, 76, 78, 80, 82 slag. Genomsnittet = 391/5=78,2=avrundat till 78 = 15 poäng.
75 slag ger således 18 poäng + 2 i bonus för segrarscoren, dvs 20 poäng totalt. 76 slag ger 17 poäng. 80 slag ger 13 poäng och så vidare ner till 92 slag som ger 1 poäng, 93 och sämre ger noll poäng.


Rankingpoängen bildar en OM-ranking där spelarens  sju bästa resultat under OM-rankingperioden ligger till grund för laguttagningar.

Priser vid OM-tävling, Major och Minitour

När det gäller de enskilda endagars OM-tävlingarna över 18 hål, är det rankingpoängen som är "priset".

Det är även SSGs målsättning att kunna premiera de bästa resultaten över 36 hål i respektive klass i Major och Minitour, men det är av naturliga skäl starkt avhängigt av de sponsorer SSG kan få. Det går alltså ej att entydigt säga exakt vad och vilken placering som är föremål för ett pris; det kan t.o.m. variera från tävling till tävling.

Om en av ronderna annulleras delas inga priser ut för Minitouren eller eventuell Major.

Pris kan endast erhållas i en klass (brutto eller netto). Det krävs att pristagaren är på plats för att erhålla pris, ombud är inte tillåtet.

Huvudpartners

Officiella partners