Tävlingsbestämmelser

Tävlingsbestämmelser för Svensk Seniorgolfs OM-tävlingar (OM=Order of Merit).

Generella lokala regler

Utöver de nu gällande Rules of Golf och dess Official Guide som fastställts av R&A och USGA, så gäller följande generella lokala regler alltid vid OM-tävling inom SSG – skriv ut och lägg i bagen, dessa delas ej ut vid tävlingen !

  • SGF Regelkort 2022 (utom punkt A12) med tillägget att hundar inte får medföras. Regelkortet finns här.
  • Lägesförbättring, får göras med en klubblängd på del av spelfältet som är klippt till fairwayhöjd eller lägre. Läs mer här.
  • Golfbil: På SSGs OM-tävlingar är Golfbil tillåtet för alla, dvs. det behövs inget läkarintyg etc.

Utöver ovanstående kan också, vid OM-tävlingar, finnas Additional Local Rules som är banspecifika. I så fall får Du dem vid tävlingen.

Klasser

OM-tävlingar inom Svensk Seniorgolf spelas över 18 hål i följande klasser:

H55: Herrar som fyller 55 år eller mer året efter starten av aktuell OM-rankingperiod.
H65: Herrar som fyller 65 år eller mer året efter starten av aktuell OM-rankingperiod.
H75: Herrar som fyller 75 år eller mer året efter starten av aktuell OM-rankingperiod.
D50: Damer som fyller 50 år eller mer året efter starten av aktuell OM-rankingperiod.
D60: Damer som fyller 60 år eller mer året efter starten av aktuell OM-rankingperiod.

Denna klassindelning gäller från och med OM-säsongen 2022/2023.

Startordning och lottning

För att kunna planera deltagande på bästa sätt för varje spelare, så är följande principer de som generellt gäller vid en OM-tävling:

Startordning vid tillgång till en bana: H75 - H65 – D60 - D50 – H55 (båda dagarna).
Preliminär startordning vid tillgång till två banor: Bana 1: D60 - D50 - H55 (båda dagarna) och Bana 2: H75 - H65 (båda dagarna).

Tidig/Sen start
: Går att önska vid anmälan i Min Golf, dock gäller detta inom respektive klass och endast Dag 1. Andra behov löses av spelaren själv, genom att hitta någon att byta med, dock endast inom sin egen klass.

Lottning Rond 1: Fri lottning inom klassen och hänsyn tas till anmält tidigt/sent startönskemål inom klassen.
Lottning Rond 2: Sker i resultatordning per klass baserat på brutto-resultat, de bästa går sist i respektive klass.

OM-rankingpoäng

Spelarens OM-ranking under OM-rankingperioden ligger till grund för uttagningen till mästerskap och landskamper. En OM-rankingperiod löper under hösten innevarande år och våren året därpå. OM-tävlingarna numreras från 1 till 12 samt två Majors, 1-2, totalt 14 möjligheter till rankingpoäng.

Vid varje endagars OM-tävling (över 18 hål) utdelas rankingpoäng. Vid årets två Majors utdelas även rankingpoäng för det sammanlagda resultat över 36 hål. Vid varje OM-tävling (och Majors) upprättas två resultatlistor – en lista utifrån bruttoslag och en lista utifrån nettoslag – för alla deltagare i alla åldersklasser. Samtliga deltagare finns således med på två (2) listor.

Poäng utdelas i båda listorna (brutto resp. netto) i förhållande till spelarens resultat jämfört med genomsnittet av klassens 5 bästa resultat (brutto resp. netto), avrundat till närmaste heltal.

Detta genomsnittsresultatet ger 15 poäng. Resultat bättre än genomsnittsresultat ger +1 poäng per slag. Resultat sämre än genomsnittsresultat ger -1 poäng per slag. Segraren, och den/de som har samma score som segraren, erhåller dessutom +2 poäng i bonus för bästa score.

Exempel: De 5 första spelarna i klassen har resultaten 75, 76, 78, 80, 82 slag. Genomsnittet = 391/5=78,2=avrundat till 78 = 15 poäng.
75 slag ger således 18 poäng + 2 i bonus för segrarscoren, dvs 20 poäng totalt. 76 slag ger 17 poäng. 80 slag ger 13 poäng och så vidare ner till 92 slag som ger 1 poäng, 93 och sämre ger noll poäng.


Rankingpoängen bildar en OM-ranking där spelarens  sju bästa resultat under OM-rankingperioden ligger till grund för laguttagningar.

Priser vid OM-tävlingar och Minitour

Det är SSGs målsättning att kunna premiera de bästa i respektive klass i Major och Minitour, men det är av naturliga skäl starkt avhängigt av de sponsorer SSG kan få. Det går alltså ej att entydigt säga exakt vad och vilken placering som är föremål för ett pris; det varierar från tävling till tävling.

När det gäller de enskilda endagars OM-tävlingarna över 18 hål, är det enbart rankingpoängen som är "priset".

Huvudpartners

Officiella partners