Tävlingsbestämmelser

Gällande tävlingsbestämmelser för Svensk Seniorgolfs OM-tävlingar.

Generella lokala regler

Utöver de nu gällande Rules of Golf och dess Decisions som fastställts av R&A och USGA, så gäller följande generella lokala regler alltid vid OM-tävling inom SSG – skriv ut och lägg i bagen, dessa delas ej ut vid tävlingen !

  • SGF Regelkort 2021 (utom punkt A12) med tillägget att hundar inte får medföras. Regelkortet finns här.
  • Lägesförbättring, får göras med en klubblängd på del av spelfältet som är klippt till fairway-höjd eller lägre. Läs mer här.
  • Golfbil: På SSGs OM-tävlingar är Golfbil tillåtet för alla, dvs. det behövs inget läkarintyg etc.

Utöver ovanstående kan också, vid OM-tävlingar, finnas Additional Local Rules som är banspecifika. I så fall får Du dem vid tävlingen.

OBS! Det är inte säkert att ovanstående gäller på landskamper eller mästerskap; det avgörs vid respektive sådan tävling !

Klasser

Vid OM-tävlingar (OM=Order of Merit) inom Svensk Seniorgolf över 18-36 hål, tävlas i både brutto och netto i respektive åldersklass.
En OM-rankingperiod löper under hösten innevarande år och våren året därpå.

  • Klass H55 för spelare som fyller eller är 55 år eller mer under innevarande OM-rankingperiod, brutto såväl som netto.
  • Klass H65 för spelare som fyller eller är 65 år eller mer under innevarande OM-rankingperiod, brutto såväl som netto.
  • Klass D50 för spelare som fyller eller är 50 år eller mer under innevarande OM-rankingperiod, brutto såväl som netto.

Utöver ovanstående så är det brukligt att en Mini-Tour finns i motsvarande klasser som ovan, och som räknas över de 36 hål som ett tävlingstillfälle utgör.

OBS! En H65 spelare som aspirerar på att kvalificera sig för H55 mästerskap och/eller H55-landskamper måste deltaga i H55-klassen eftersom klasserna normalt använder olika utslagsplatser.

Startordning och lottning

För att kunna planera deltagande på bästa sätt för varje spelare, så är följande principer de som generellt gäller vid en OM-tävling:

Startordning vid tillgång på två banor:
Bana 1: D50 – H55 (båda dagarna) och Bana 2: H65 (båda dagarna).
Startordning vid tillgång på en bana:
H65 – D50 – H55 (båda dagarna).

Tidig/Sen start
: Går att önska vid anmälan i Min Golf, dock gäller detta inom respektive klass och endast Dag 1. Andra behov löses av spelaren själv, genom att hitta någon att byta med.

Lottning Rond 1
: Fri lottning inom klassen och hänsyn tas till anmält tidigt/sent startönskemål inom klassen.
Lottning Rond 2: Sker i resultatordning per klass baserat på brutto-resultat, de bästa går sist i respektive klass.

OM-ranking

Spelarens OM-ranking under OM-rankingperioden ligger till grund för uttagningen till mästerskap och landskamper. En OM-rankingperiod löper under hösten innevarande år och våren året därpå. OM-tävlingarna numreras från 1 till 14.

Vid varje OM-tävling (över 18 eller 36 hål) utdelas rankingpoäng. Vid varje OM-tävling upprättas två resultatlistor – en lista utifrån bruttoslag och en lista utifrån nettoslag – för alla deltagare i alla åldersklasser. Samtliga deltagare finns således med på två (2) listor.

Poäng utdelas i båda listorna (brutto resp. netto) i förhållande till spelarens resultat jämfört med genomsnittet av klassens 5 bästa resultat (brutto resp. netto), avrundat till närmaste heltal.

Detta genomsnittsresultatet ger 15 poäng. Resultat bättre än genomsnittsresultat ger +1 poäng per slag. Resultat sämre än genomsnittsresultat ger -1 poäng per slag. Segraren, och den/de som har samma score som segraren, erhåller dessutom +2 poäng i bonus för bästa score.

Exempel: De 5 första spelarna i klassen har resultaten 75, 76, 78, 80, 82 slag. Genomsnittet = 391/5=78,2=avrundat till 78 = 15 poäng.
75 slag ger således 18 poäng + 2 i bonus för segrarscoren, dvs 20 poäng totalt. 76 slag ger 17 poäng. 80 slag ger 13 poäng och så vidare ner till 92 slag som ger 1 poäng, 93 och sämre ger noll poäng.


Rankingpoängen bildar en OM-ranking där spelarens  sju bästa resultat under OM-rankingperioden ligger till grund för laguttagningar.

Priser vid OM-tävlingar och Minitour

SSGs huvudfokus gällande priser ligger på den Minitour över 36 hål som arrangeras vid OM-tävlingar. Det är SSGs målsättning att kunna premiera de bästa i respektive klass i Minitouren, men det är av naturliga skäl starkt avhängigt av de sponsorer SSG kan få. Det går alltså ej att entydigt säga exakt vad och vilken placering som är föremål för ett pris; detta måste av naturen skötas från tävling till tävling.

När det gäller de enskilda endagars OM-tävlingarna över 18 hål, är det enbart rankingpoängen som är "priset".

Sponsorer

Gällande tävlingsbestämmelser för Svensk Seniorgolfs OM-tävlingar.

Vid OM-tävlingar (OM=Order of Merit) inom Svensk Seniorgolf över 18-36 hål, tävlas i både brutto och netto i respektive åldersklass.
En OM-rankingperiod löper under hösten innevarande år och våren året därpå. OM-tävlingarna numreras från 1 till 14 och de 7 bästa räknas:

Gällande tävlingsbestämmelser för Svensk Seniorgolfs OM-tävlingar.

Vid OM-tävlingar (OM=Order of Merit) inom Svensk Seniorgolf över 18-36 hål, tävlas i både brutto och netto i respektive åldersklass.
En OM-rankingperiod löper under hösten innevarande år och våren året därpå. OM-tävlingarna numreras från 1 till 14 och de 7 bästa räknas: