OM Ranking

OM Mästare Svensk Seniorgolf 2019-2020

H55

H55 brutto: Kjell Bengtsson och Peder Carstenius

H70

H70 brutto: Tomas Persson

D50

D50 brutto: Åsa Vagland
H55 netto: Bo Nilsson
H70 netto: Bertil Ögren
D50 netto: Anna-Greta Malm

Order of Merit Ranking

Vi anger OM-rankingen i nedanstående PDF-filer, dels per OM-tävling (antal slag resp. OM-poäng), dels en summa av OM-poängen för de fyra bästa OM-tävlingarna per spelare och klass – i kolumnen längst till höger.

OBS: OM 2019 - 2020 kommer, på grund av Coronauppehållet under våren 2020, endast att omfattade fyra OM-tävlingsdagarna som spelades under hösten 2019. OM 2020 – 2021 kommer däremot att omfatta tolv (12) OM-tävlingar, varav man då räknar med de fyra (4) bästa, och alltså räknar bort åtta.

OM-rankingpoängen redovisas i nedanstående pdf-filer i alla olika klasser, för de spelare som erhållitminst en rankingpoäng.
De spelare som ännu inte erhållit någon rankingpoäng redovisas inte, ävenom de deltagit i en eller flera OM-tävlingar.

Ranking 2019 - 2020 efter Öijared OM3 och OM4 nedan:
Uppdaterad 2020-03-05

OM D50 brutto
Hämta PDF
OM D50 netto
Hämta PDF
OM H55 brutto
Hämta PDF
OM H55 netto
Hämta PDF
OM H70 brutto
Hämta PDF
OM H70 netto
Hämta PDF

OM-ranking herrar 2017/2018

OM-rankingens segrare i de olika herrklasserna:

H55 brutto:
Peder Carstenius
H55 netto:
Kjell Bengtsson
H70 brutto:
Jan-Olov Klason
H70 netto:
Anders Larsson

OM-ranking damer 2017/2018 och bästa damspelare internationellt 2018

Pris till årets bästa damspelare under 2018 tilldelades i år genom en sammanvägning av resultaten på OM-rankingen och de internationella tävlingarna, och delades ut till de två bästa brutto-spelarna (i den sammanvägda bedömningen) och till de två bästa netto-spelarna (i den sammanvägda bedömningen).
OM-rankingens segrare i de olika damklasserna:

Guld brutto:
Eva Lexon
Guld netto:
Jeanette Johansson

Sponsorer