Partners

Partners till SSG

Vi delar in våra partner i kategorier liknande Svenska Golfförbundet. Det första villkoret är att våra partners erbjudande rimmar med vår inriktning och våra värderingar. Partnern skall bidra på positivt sätt, nettobidraget skall vara större än eventuell motprestation från SSG. Med nettobidrag menar vi det värde ett samarbete har för SSG som förening efter eventuella intäktsbortfall eller kostnader.

Huvudpartner

  • Partner som, via tjänst- eller varuvärde, som ger ett nettobidrag på > 30 tkr till SSG.
  • Partnern har möjlighet att erhålla fritt fritt OM-spel för 2-3 personer (OBS medlem i SSG, rätt ålder), tävlingsavgiften ca 1100 kr per person och OM-tävlingstillfälle, max 36 tkr räknas bort från bidragets bruttovärdet.
  • Sponsor får ha sin logotyp på SSG hemsida kopplad med länk till partnerns egen hemsida.

Officiell partner

  • Partner som, via tjänst- eller varuvärde, som ger ett nettobidrag på > 15 tkr till SSG.
  • Partnern har möjlighet att erhålla fritt fritt OM-spel för 1-2 personer (OBS medlem i SSG, rätt ålder), tävlingsavgiften ca 1100 kr per person och OM-tävlingstillfälle, max 24 tkr räknas bort från bidragets bruttovärdet.
  • Sponsor får ha sin logotyp på SSG hemsida kopplad med länk till partnerns egen hemsida.

Kategoripartner

  • Partner som väsentligt underlättar arbetet och administration för SSG.
  • Partner som, via tjänst- eller varuvärde, som ger ett  nettobidrag på > 10 tkr till SSG eller speciellt arrangemang.
  • Partnern får ha sin logotyp på SSG hemsida kopplad med länk till partnerns egen hemsida.

Huvudpartners

Officiella partners