Uttagningsprinciper

Principer för laguttagning till EM och landskamper.

SSG:s styrelse värnar om att så många medlemmar som möjligt skall få tävla internationellt. Antalet deltagare vid varje tävlingstillfälle anges under respektive tävling. Du måste vara amatör för att få delta i de internationella tävlingarna; gäller både EM och landskamper.

Grundprinciper för laguttagning

Styrelsen har beslutat om följande huvudregler vid laguttagning.
- Varje medlem kan delta i max två internationella tävlingar under året (EM eller landskamp).
- Varje medlem kan endast delta vid ett EM under året, även om OM-ranking medger annat.

Lagen tas ut i följande ordning
Styrelsen har beslutat om följande prioritering vid laguttagning.
Lagen till EM tas alltid ut först. Därefter tas lagen till landskamperna ut i följande ordning:
Damer: Finland, Norge, Nederländerna, Polen.
Herrar: UK, Norge, Polen, Tyskland, Danmark.

När två eller flera spelare har samma totala rankingpoäng, premieras den/de som har högre poäng i den senaste OM-tävlingen.

Laguttagningsprocessen startar efter vårens första OM-tävlingar för de landskamper och EM som spelas i juni. Laguttagningarna sker sedan löpande under maj och juni. Så snart ett lag är uttaget och spelarna accepterat uttagningen, publiceras lag och lagkapten under respektive tävling här.

Listor på hur jag ligger till
Varje vår presenterar vi listor över hur varje spelare ligger till om alla lagen skulle tas ut vid ett visst tillfälle, tex efter OM6. Dessa listor förutsätter att alla spelare tackar ja vid en eventuell uttagning. Detta hoppas vi skall sporra till extra insatser under vårens återstående OM-tävlingar. Dessa listor kommer att finnas på samma plats som våra rankinglistor. Läs mer här.

Tillgänglighet för EM och landskamper
Vi har också ett system för att så tidigt som möjligt ge samtliga medlemmar möjlighet att anmäla om man är tillgänglig för uttagning till de olika internationella tävlingarna eller inte. Eftersom varje medlem i princip endast kan få delta i två internationella tävlingar så är det viktigt att varje spelare fyller i sin tillgänglighet, och även löpande uppdaterar den.  

Vid EM – D50, D65, H55, H65 och H75
Uttagning av spelare sker efter OM-ranking i varje klass, både brutto och netto. Möjlighet finns att dela ut ”wild cards”.
ESLGA och ESGA har beslutat att följande ålder och åldersgränser gäller vid EM för damer respektive herrar:
Damer: Man skall ha fyllt eller fylla 50 år respektive 65 år det år som EM spelas för få spela i D50- respektive D65-klassen.
Herrar: Man måste ha fyllt 65 år respektive 75 år senast den dag som EM inleds för får spela i H65- respektive H75-klassen.

Vid landskamper
Uttagning av spelare sker efter OM-ranking, både brutto och netto. Möjlighet finns att dela ut ”wild cards”.

Lika stor andel spelare från varje klass
Från 2023 har vi tre herrklasser (H55, H65, H75) och två damklasser (D50, D60). För att göra laguttagningen så rättvis som möjligt mellan klasserna tar vi - totalt sett för alla lag till EM och landskamper - ut en lika stor andel herrspelare från de tre herrklasserna och en lika stor andel damspelare från de två damklasserna. Det innebär att vi tar ut fler spelare från de klasser som har flest antal deltagare och färre från de mindre klasserna.

Huvudpartners

Officiella partners