Uttagningsprinciper

Principer för uttagning till SSG:s internationella tävlingar.

SSG:s styrelse har beslutat om nedanstående uttagningsprinciper till internationella tävlingar (EM och landskamper) från 2021.

Grundprinciper för uttagning

SSG:s styrelse värnar om att så många medlemmar som möjligt skall få tävla internationellt. Antalet deltagare vid varje tävlingstillfälle anges under respektive tävling. Du måste vara amatör för att få delta i de internationella tävlingarna, gäller både EM och landskamper.

Styrelsen har beslutat om följande huvudregler vid laguttagning.
- Varje medlem kan delta i max två internationella tävlingar under året (EM eller landskamp).
- Varje medlem kan endast delta vid ett EM under året, även om OM-ranking medger annat.

Vid mästerskap som EM – D50, D65, H55, H65 och H75
Uttagning av spelare sker efter OM-ranking i varje klass, både brutto och netto.

Vid landskamper
Uttagning av spelare sker efter OM-ranking, både brutto och netto. Möjlighet finns här att dela ut ”wild card”.

Laguttagning

Laguttagningen baseras på regler och villkor för varje EM samt överenskomna lagsammansättningar i landskamperna. Antalet deltagare i varje lag till EM och landskamper anges under respektive tävling. Där anges också de olika lagens sammansättning (damer/herrar och brutto/netto) samt eventuella handicap- och åldersbestämmelser.

Uttagning av spelare och reserver sker i så god tid som möjlig före aktuell internationell tävling.

Innan en definitiv uttagning sker kommer preliminära uttagningar att göras löpande under året. De preliminära uttagningarna ger en tidig signal om vilka som kan bli aktuella för spel och förhoppningsvis även en inspiration för andra att förbättra sin OM-rankning.

Vår målsättning är att du själv skall kunna anmäla ditt intresse för vilka internationella tävlingar du vill delta i om du blir uttagen. Detta är dock inte möjligt för närvarande.

Sponsorer