Anmälan öppnar till vårens OM-tävlingar

February 17, 2021

Vi öppnar anmälan till OM-tävlingarna enligt följande:

- Lörd. 20 feb. kl. 13.00 öppnar anmälan till OM7-8 på PGA Sweden National, den 25-26 april 2021.

- Lörd. 6 mars kl. 13.00 öppnar anmälan till OM9-10 på Hooks GK, den 16-17 maj 2021

- Lörd. 20 mars kl. 13.00 öppnar anmälan till OM11-12 på Arlandastad Golf, den 30-31 maj 2021

Målet är att alla anmälda ska få spela. I år har vi ambitionen att alla som anmäler sig till OM-tävlingarna också ska få spela dem. Därför har vi lagt vårens OM-tävlingar på klubbar med två 18-hålsbanor.

Nytt för i år - SSG är nu egen klubb i Min Golf. När du ska anmäla dig loggar du in på Min Golf, klickar på Sök tävling och söker på: Distrikt ”Alla distrikt”; Klubb ”Svensk Seniorgolf”. (Lägg gärna in Svensk Seniorgolf som en av dina favoritklubbar, så hittar du oss enklare nästa gång.)

Ta det lugnt om anmälan krånglar. Trots att vi testat i förväg, kan det krångla med anmälan nu i början när vi blivit egen klubb i Min Golf. Vårens OM-tävlingar är de första vi har i GIT-systemet i egen regi. Om det skulle krångla med din anmälan, så avvakta några timmar – eller någon dag – och försök sedan igen. Vi har tillräckligt många platser i tävlingarna, för att alla anmälda skall komma med.

Corona: SGF har fortfarande en generell avrådan från tävlingar, men vår planering är inriktad på att den avrådan är borta när vi börja tävla i slutet av april. Samma strategi tillämpar SGF för sin egen Senior Tour; de öppnar anmälan nu i mars. Men vi kan ju mycket väl ändå ha kvar vissa Coronarestriktioner som vi måste rätta oss efter, exempelvis att inte använda oss av två-tee-start. Det begränsar i så fall vårt startfält något, men vi kommer ändå att kunna ta emot över 230 deltagare per tävling.

Om tävlingen måste ställas in p.g.a. Coronapandemin, så återbetalas hela anmälningsavgiften till samtliga som anmält sig.

Om tävlingen genomförs, betalas dock inte säkert hela anmälningsavgiften på 950 kr tillbaka vid avanmälan. I höstas hade vi alldeles för många avanmälningar till OM-tävlingarna. Upp emot 30% av de anmälda valde att avanmäla sig före tävlingsstart, utan giltiga sjukdomsskäl. Det kostade oss såväl tid som pengar. I år kommer vi därför inte att vara lika frikostiga vid avanmälan, utan följande gäller:

- Vid avanmälan före anmälningstidens utgång återbetalas halva anmälningsavgiften (475 kr).

- Vid avanmälan efter anmälningstidens utgång sker ingen återbetalning alls (0 kr).

o Undantag 1: Avanmälan av Coronaskäl återbetalas med hela anmälningsavgiften (950 kr).

o Undantag 2: Avanmälan av andra sjukdomsskäl kräver läkarintyg eller motsvarande för att du ska få hela anmälningsavgiften återbetald (950 kr).

Info om OM7-8 på PGA
Hämta

Tillbaka till alla nyheter