Rapport från årsmötet, 16 december

November 21, 2020

Vi höll vårt digitala årsmöte i Svensk Seniorgolf onsdagen 16 december. 14 medlemmar deltog via telefon.

Årsmötet valde styrelse och revisor för kommande år, godkände styrelsens förslag till budget för 2021 samt beslutade att årsavgiften för 2021 skall vara 700 kr.

Du hittar protokollet från årsmötet samt årsberättelsen från 2020 här.

Årsmötet uppdaterade också föreningens stadgar, och du hittar de uppdaterade stadgarna här.

På årsmötet presenterades också en preliminär skiss till tävlingsprogram för helåret 2021. Siktet är inställt på att alla tävlingar kan genomföras under 2021.

Prel tävlingsprogram 2021
Hämta

Tillbaka till alla nyheter