Nytt sedan förra hösten, då vi senast spelade OM-tävlingar

June 30, 2020

Mycket har hänt sedan förra hösten, då vi senast spelade OM-tävlingar. Coronapandemin kommer naturligtvis att ha stor påverkan på de tävlingar vi nu skall genomföra i höst. Dessutom har vi en del förändringar i våra tävlingsklasser.

Coronapandemin

Vi kommer att följa våra myndigheters och SGF:s rekommendationer när vi tävlar i höst, vilket bland annat innebär att man måste vara symptomfri för att få delta i tävlingarna, samt att man måste respektera de råd och restriktioner vi i SSG anger, inför och under tävlingarna.

Vi välkomnar alla SSG-medlemmar att delta i våra OM-tävlingar, men vi följer även SGF:s riktlinjer och anger att deltagare som är över 70 år, eller är i annan riskgrupp för Corona, "anmäler sig till tävlingarna på eget ansvar."

Vi kommer inte ha någon gemensam middag eller någon gemensam prisutdelning i samband med tävlingarna. Priser kommer att delas ut till pristagarna på annat sätt.

Alla deltagare måste - enligt SGF:s regelverk för höstens tävlingar - starta från ett och samma hål (Hål 1). Det innebär att vi inte kan ha lika många deltagare per tävling som om vi hade kunnat starta från 1:an och 10:an. Om SGF:s regelverk ändras kan vi utöka startfältet.

OM-tävlingarnas klasser - herr och dam

Vi byter vår H70-klass mot H65, eftersom vår europeiska seniorgolforganisation på herrsidan (ESGA) nu övergår från H70 till H65. På höstens OM-tävlingar kommer H65 att spela från blå tee. (Vi har ingen separat H75-klass, men kommer - precis som tidigare år - att upprätta en särskild rankinglista för H75, för att kunna ta ut laget till nästa års H75-EM.)

Vi inför en möjlighet för våra herrar att välja klass, om man är 65 år eller äldre. Vill du som är 65 år eller äldre spela i H55 istället för H65, anger du det vid anmälan till aktuell OM-tävling. (Du kan undersäsongen t.o.m. välja att spela några OM-tävlingar i H55 och några i H65 – och därmed samla rankingpoäng i båda klasserna – men du kommer bara att kunna delta i ett av våra EM, även om du fått ihop rankingpoäng nog för att delta i båda.)

Alla damer spelar röd tee, och alla damer är som tidigare med på rankinglistorna för D50 brutto och D50 netto. Vi kommer därutöver att upprätta en separat rankinglista för er damer som är 65 år och äldre, för att även kunna ta ut laget till nästa års D65-EM.

Tillbaka till alla nyheter