SSG växer – fem glädjande insikter från statistiken

December 6, 2020

Trots ett Coronaår med många inställda tävlingar, ökar intresset för Svensk Seniorgolf. När vi nu summerar medlems- och tävlingsstatistiken för 2020, kan vi glädjas åt en utveckling som är positiv på många olika sätt.

SSG växer: Idag är vi 300 medlemmar. Vi har haft en stadig medlemsökning sedan nystarten för fyra år sedan, då medlemsantalet låg nere på 60. Denna medlemsökning är mycket glädjande. För att alla tävlingssugna SSG:are skall få plats på våra nationella uttagningstävlingar (OM-tävlingar) framöver, kommer vi från och med 2021 att lägga OM-tävlingarna på 36-hålsanläggningar (eller på två golfklubbar nära varandra). Då kan vi ta emot alla som anmäler sig.

1. Hela Golfsverige är med: Våra medlemmar kommer från hela vårt avlånga golfland. Delar vi in Golfsverige i fyra schematiska regioner: Sydsverige, Väst-/Östsverige, Storstockholm och Mellan-/Nordsverige, ser vi på kartan nedan att SSG:s medlemmar är mycket jämnt fördelade över regionerna.

2. Bra fördelning kvinnor/män: I Golfsverige som helhet är cirka 25% kvinnor och 75% män. I SSG har vi samma fördelning kvinnor/män. De tre diagrammen längst ner i artikeln (under kartan) visar fördelningen mellan kvinnor och män, samtidigt som de även visar på fördelningen mellan våra olika åldersklasser. Diagrammet till vänster visar fördelningen för alla våra 300 medlemmar och till höger visas den för två av regionerna med lite avvikande fördelning .

3. En åldersstruktur som matchar våra EM (och landskamper): Vi spelar Europamästerskap i fem olika åldersklasser: D50 (5 spelare deltar i vårt lag), D65 (4 spelare), H55 (12 spelare), H65 (12 spelare) och H75 (4 spelare). En genomgång av medlemsregistret visar att åldersstrukturen bland våra medlemmar – kvinnor som män – matchar åldersklasserna på våra EM på ett mycket bra sätt. Det är positivt. Det gör att vi har en mycket god grund för att få ihop samtliga EM-lag på ett bra sätt – och naturligtvis även en mycket bra grund för att få ihop alla lagen till våra landskamper.

4. Deltagandet på OM-tävlingarna speglar medlemsskaran: På höstens OM-tävlingar har alla åldersklasser, för såväl kvinnor som män, varit väl representerade. Faktum är att vi haft i stort sett samma deltagande (i procent) för åldersklasserna på våra OM-tävlingar som vi har som procentandel för åldersklasserna i medlemsskaran. Det är perfekt att alla åldersklasser har god representation på våra uttagningstävlingar och det gör också att vi får en härlig konkurrens på tävlingarna om platserna i lagen till våra EM och till våra landskamper.

5. Uppskattat att sprida OM-tävlingarna regionvis: Både under höst och vår spelar vi varsin OM-tävling i Mellansverige, i Väst-Östsverige och i Sydsverige. Vår medlemenkät 2018 visade tydligt på önskemålet att sprida OM-tävlingarna regionvis. Statistiken visar nu också att när tävlingen går i den egna regionen, är man mer benägen att delta än när den går längre bort. Detta tydliggörs i diagrammen invid kartan nedan. Samtidigt är det många medlemmar, så mycket som hälften av dem som under hösten spelat OM-tävlingen i den egna regionen, som även spelat de två andra tävlingarna (i andra regioner).

Kartan och diagrammen ovan: Vi har på kartan ovan delat in Golfsverige i fyra schematiska regioner, och anger hur många av SSG:s medlemmar som kommer från respektive region. Diagrammen till höger om kartan visar att när OM-tävlingen går i den egna regionen, är man mer benägen att delta än när den går längre bort. Samtidigt är det många medlemmar som gärna reser, och deltar i OM-tävlingarna även när de går i andra regioner än sin egen.

De tre diagrammen under kartan visar hur våra 300 medlemmar är fördelade på våra fem åldersklasser. Till vänster visas fördelningen för alla 300 medlemmarna. Överst till höger visas fördelningen för Storstockholmsregionen, och vi ser att där är andelen kvinnliga medlemmar större (35 %) än vad som är fallet för hela medlemsskaran (24%). I region Sydsverige är det istället åldersgruppen H65 som är överrepresenterad (43% jämför med 32% för hela landet). Skälet till denna skillnad mellan regionerna kan nog bl.a. förklaras av vilka som varit aktivast i medlemsrekryteringen i respektive region.

Under höstens OM-tävlingar har vi valt att låta D50 och D65 spela i gemensam startgrupp och även H65 och H75 har spelat ihop. Av det skälet har dessa fått samma färg i diagrammen ovan. Separata OM-rankinglistor har dock upprättats för alla fem åldersklasserna, som grund för uttagning till EM och landskamper.

PS. De H65-herrar som valt att spela höstens OM-tävlingar i H55, är i all statistik ovan förda som H55:are.

Tillbaka till alla nyheter