Årsmöte i SSG den 13 december via Teams

November 30, 2023

Det är nu dags att hålla vårt årsmöte i Svensk Seniorgolf. Vi håller det digitalt, via Teams.

Tid: Onsdag 13 december, kl. 18.00

Anmälan till årsmötet gör du här. Du anmäler dig senast 7 december.

Nedan hittar du agendan för årsmötet.

Deltagande på Teams: Den 8 december skickar vi en Teamslänk till alla som anmält sig till mötet. Då distribueras även – till dem som anmält sig till årsmötet –verksamhetsberättelsen för 2023, inkl. den ekonomiska årsredovisningen för 2023 och styrelsens budgetförslag för 2024, valberedningens förslag samt övrigt underlag för mötet.

Efter årsmötet publiceras protokollet från mötet på SSG:s hemsida, inkl. de handlingar som utgjort underlag för mötet.

Väl mött på årsmötet!

SSG:s styrelse

Agenda för årsmöte i SSG 2023
Hämta

Tillbaka till alla nyheter