Mentala träningen med Jenny Hagman en succé

November 11, 2023

Jenny Hagmans tre intensiva dagar med mental träning på vår Höstresa blev en riktigt stor succé, det är alla vi 14 deltagare helt överens om.

Alla tre förmiddagarna ägnade vi åt innehållet i Jennys mycket innehållsrika "Workbook för golfare" (bilden ovan), en ovärderlig hjälp om man vill stärka sin mentala styrka som golfare. Boken blir nu också ett verktyg för oss i vår fortsatta mentala träning.

På eftermiddagarna var Jenny med oss alla på banan och gav ytterligare individuella instruktioner.

En mycket givande tredagarskurs och det var 14 mycket nöjda, men riktigt trötta, medlemmar som summerade alla intryck och lärdomar på tredje kvällens middag.

Den viktiga uppvärmning inför träningen och spelet.
Fokuspunkten ska INTE vara i huvudet utan i magen. Då blir både du och svingen stabil.
Tio enmetersputtar i rad ska i hål innan du går ut på banan.
Grain - kan man känna det?
Inbjudan Höstresan m. Jenny Hagman
Hämta

Tillbaka till alla nyheter