Kallelse till digitalt årsmöte 14 december

November 21, 2021

Det är nu dags att hålla vårt årsmöte i Svensk Seniorgolf. I år blir det digitalt, via telefon.

Tid: Tisdag 14 december, kl. 18.00

Anmälan till årsmötet gör du här.

Deltagande på telefon: Senast en vecka innan årsmötet meddelar vi alla som anmält sig vilket telefonnummer man ska ringa för att delta på mötet.

Motion till årsmötet: Motion till årsmötet ska, enligt SSG:s stadgar, vara styrelsen tillhanda senast den 30 november.

Nedan hittar du agendan för årsmötet.

Senast en vecka innan årsmötet distribueras – till dem som anmält sig till årsmötet – verksamhetsberättelsen för 2021, inkl. den ekonomiska årsredovisningen för 2021 och styrelsens budgetförslag för 2022. Efter årsmötet publiceras protokollet från mötet på SSG:s hemsida, inkl. de handlingar som utgjort underlag för mötet.

Väl mött på årsmötet!

SSG:s styrelse

Agenda för årsmöte i SSG 2021
Hämta

Tillbaka till alla nyheter